Prowadzimy aktualnie prace dotyczące możliwości zastosowania czujników wielkości fizycznych z akustyczną falą powierzchniową w specjalizacjach takich jak:

  • technologie inżynierii medycznej,
  • inteligentne budownictwo,
  • sensory i inteligentne sieci sensorowe. 

Gotowość technologiczna rozwiązań jest na etapie proof of concept.

Planujemy rozpoczęcie prac wdrożeniowych ACCELO_S. ACCELO_S to innowacyjny czujnik do pomiaru przyśpieszenia stałego lub zmiennego w czasie, które jest prostopadłe do ustroju pomiarowego urządzenia. Jego budowa oparta jest o komponenty z akustyczną falą powierzchniową (AFP).
Potencjał rynkowy produktu oparty jest na możliwości jego wykorzystania w nawigacji bezwładnościowej, pomiarach parametrów drgań w obszarach tj.: wibrodiagnostyka, sejsmologia kopalniana, sejsmologia refleksyjna, ochrona perymetryczna, impulsowa telemetria błotna i medycyna. Możliwość pomiaru przyśpieszeń stałych i zmiennych, płaska amplitudowa charakterystyka częstotliwościowa, możliwość wykonania ustrojów pomiarowych o różnych częstotliwościach rezonansowych umożliwiają wykorzystanie ACCELO_S w wymienionych obszarach. ACCELO_S zgłoszony został do XXII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Budowa czujników wielkości fizycznych z AFP oparta jest o podłoże piezoelektryczne z wykonaną na jego powierzchni linią opóźniającą z akustyczną falą powierzchniową. Wielkości fizyczne (np. przyspieszenie) oddziałujące na czujnik powodują pojawienie się zmiany opóźnienia w linii opóźniającej, której wielkość jest proporcjonalna do wartości czynnika, który ją wywołał. Pomiar zmiany opóźnienia doprowadza do wyznaczenia wartości wymuszenia. Warty podkreślenia jest fakt, iż czujniki z akustyczną falą powierzchniową charakteryzują szeroki zakres pomiarowy oraz wysoka czułość.