Prowadzimy aktualnie prace dotyczące możliwości zastosowania czujników wielkości fizycznych z akustyczną falą powierzchniową w specjalizacjach takich jak:

  • technologie inżynierii medycznej,
  • inteligentne budownictwo,
  • sensory i inteligentne sieci sensorowe. 

Gotowość technologiczna rozwiązań jest na etapie proof of concept.

Budowa czujników wielkości fizycznych z AFP oparta jest o podłoże piezoelektryczne z wykonaną na jego powierzchni linią opóźniającą z akustyczną falą powierzchniową. Wielkości fizyczne (np. przyspieszenie) oddziałujące na czujnik powodują pojawienie się zmiany opóźnienia w linii opóźniającej, której wielkość jest proporcjonalna do wartości czynnika, który ją wywołał. Pomiar zmiany opóźnienia doprowadza do wyznaczenia wartości wymuszenia. Warty podkreślenia jest fakt, iż czujniki z akustyczną falą powierzchniową charakteryzują szeroki zakres pomiarowy oraz wysoka czułość.